Avukatın Görevleri

Avukatın Görevleri

Avukat mahkeme süresi boyunca davalı veya davacıların işlemlerini yapan ve özel tüzel kişilerin haklarını savunmakla görevli olan kişilere denmektedir. Avukatlar dava süresince gerçeği açığa çıkarmak ile değil müvekkili olan kişinin lehine yani menfaatine davranmak ile yükümlüdür. Yani müvekkili aleyhinde delilleri kullanamamakta, söz ve davranışta bulunamamaktadır. Avukatların görevleri aşağıdaki gibidir:

  • Hukuksal sorunlarda ve yasal konularda yorum yapabilmek,
  • Mahkeme yada diğer yargı organlarında gerçek yada tüzel kişilere ilişkin hakları dava etmek ve bu davada savunmak,
  • Adli işleri, resmi dairelerde olduğu gibi tüm işleri izlemek ve bu işlerle ilgili belgeleri düzenlemek,
  • Kendisine verilmiş olan yadan kendisinin kabul ettiği davayı ister kısa ister uzun vadede olsa dahi sonuna kadar izlemek gibi görevleri bulunmaktadır.

Bursa’da avukat ihtiyacınız olduğunda Bursa Avukat Elif Çavuşoğlu ile irtibata geçip mahkeme sürecinizi değerlendirebilirsiniz.

konumuz